ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มจังหวัด “เพชรสมุทรคีรี” นำสินค้าประจำถิ่นนับร้อยรายการ พบผู้บริโภคชาวอีสาน 5 วันเต็ม ที่อุดรธานี ต่อยอดธุรกิจเชื่อมกลุ่มประเทศตามลำน้ำโขง

เปิดงาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” จังหวัดระยอง

เปิดงาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” จังหวัดระยอง

เดินหน้า ‘OTOP เพชรสมุทรคีรี’ พัฒนา-เพิ่มช่องทางตลาด ผลิตภัณฑ์ Quadrant B

ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเบญจรงค์ของชาวบ้านดอนไก่ดี

เรือจำลองชายฝั่งฉลอม