โคมไฟกะลามะพร้าว

THB 600 THB 600.00
by โคมไฟกะลามะพร้าว
10%

เบญจรงค์

THB 2,500 THB 2250.00
by เครื่องขาวเบญจรงค์ กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
5%

เบญจรงค์

THB 1,800 THB 1728.00
by กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
5%

เบญจรงค์

THB 1,800 THB 1710.00
by กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

แจกันใบตาล

THB 500 THB 500.00
by ดอกไม้ใบตาล

สำเภามหาสมบัติเป่าฉวน

THB 4,500 THB 4500.00
by สำเภามหาสมบัติเป่าฉวน
5%

ถาดดินหอมใส่ผลไม้

THB 3,200 THB 3040.00
by มาลัยดินหอม
10%

ชุดผ้าทอลายตาราง

THB 900 THB 810.00
by ผ้ายกดอก กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า

ชุดเซรามิคลายร่วมสมัย

THB 1,900 THB 1900.00
by เครื่องขาวเบญจรงค์ กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
10%

เบญรงค์ลายจักรี

THB 2,500 THB 2250.00
by เครื่องเบญจรงค์
5%

แจกันไม้จากธรรมชาติ

THB 700 THB 665.00
by ชุดถาดจิ๊กซอไม้ตะบูน
20%

เครื่องประดับสังข์

THB 1,500 THB 1200.00
by กลุ่มเครื่องประดับไทยประยุกต์ (ศิราภรณ์)