ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โทร. 034-411717
โทรสาร. 034-411717
samutsakhon.cdd.go.th

ส่งข้อความ